Úvod >> Služby

Naše služby

- zpracování kompletních žádostí o dotaci
- tvorba studií proveditelnosti
- tvorba C&B analýz
- projektové řízení
- administrace monitoringu projektů
- realizace výběrových řízení v souladu s podmínkami dotačních titulů
- zajištění financování
- analýzy dotačních možností

... a ještě mnohem více...